Beat Chủ Đề về BÁC HỒ, Mong Mọi Người Cùng Chia Sẻ
Mình Xin Mở Hàng:
- Bác đang cùng Chúng Cháu Hành Quân
- Bác Hồ Một tình Yêu Bao La
- Ca Ngợi Hồ Chủ Tịch
- Đêm Trường sơn Nhớ Bác
http://www.mediafire.com/?87b39la3059zeau
- Chúng Con Canh Giấc Ngủ Cho Người
- Đôi Dép Bác Hồ
- HCM Đẹp Nhất Tên Người
- Người Là Niềm Tin Tất Thắng
http://www.mediafire.com/?c56kobwa0jitobx